Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj - březen 2011

Vážené sestry, vážení bratři,

          je před námi březen, měsíc, který bývá označován jako měsíc požární ochrany. Náš sbor se v tomto směru připojil k celostátní výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ a zorganizovali jsme základní kolo pro Základní školu a Dětský domov. Je důležité, abychom se věnovali prevenci požární ochrany – 10 členů složilo v lednu zkoušky Preventista III. stupně, resp. Preventista II. stupně. Na duben plánujeme pro veřejnost besedu o současných předpisech na poli požární ochrany. Cítíme, že je důležité občany informovat především o změnách, které souvisí s údržbou a kontrolou komínů a dalších záležitostí. Odborně se připravuje také mládež, která bude v tomto měsíci plnit zkoušky odborností mladých hasičů. Kdo má zájem se dozvědět více informací o požární prevenci, může již dnes na webových stránkách okresního sdružení (www.oshusti.cz) pod odkazem Rada prevence najít množství potřebných informací.

                                                                                         Jan Růžička, starosta


Z činnosti Výboru SDH

Výbor se sešel na svém jednání v pátek 4. března 2011. Mimo jiné:

  • zhodnotil uplynulé akce a zabýval se přípravou akcí v březnu 2011,
  • projednal technickou kontrolu Avie (náklady 6.040,- Kč + 9.500,- Kč  za pneumatiky a nezbytné opravy – hradí SDH),
  •    schválil zálohu pro soutěže mládeže a koupi bezpečnostních spojek na požární útok,
  • schválil brigády na připojení hasičského domu ke kanalizaci (práci provedeme sami, materiál zaplatí obec),

 

Příští schůze Výboru SDH se koná v pátek 1. dubna 2011 od 18 hodin.


Zprávy společenské

V březnu tohoto roku oslaví významné životní jubileum dlouholetá členka našeho sboru paní Stanislava Kunertová. Přejeme ji pevné zdraví a spokojenosti do dalších  let.                                                                                         Výbor SDH


Co nás čeká v březnu a dubnu

18. března  - 17 hodin      Setkání zasloužilých hasiček a hasičů Sboru

19. března  - 16 hodin      Bramborákové hody v hasičském domě

1. dubna   14. schůze Výboru SDH

6. dubna    beseda pro občany městyse o současných požárních předpisech (komíny, hlásiče, hasicí přístroje,…)

15. dubna   námětové cvičení okrsku č. 3 a valná hromada okrsku č. 3 v Nepomukách

 

Každé pondělí se od 16 hodin konají brigády v hasičském domě. Bližší informace podá Jan Růžička nebo Petr Mikula.


Webové stránky SDH: www.dc-hasici.estranky.cz,

e-mail SDH: sdh.dc@seznam.cz