Jdi na obsah Jdi na menu
 


zpravodaj - prosinec 2010

 
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍ ČERMNÉ               PROSINEC 2010
 

Úvodník                                                                                                 
 
Vážené sestry, vážení bratři,
letošní rok se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Tradičně zhodnotíme naši činnost na výroční valné hromadě, která je stanovena na 4. prosince 2010 od 18 hodin (viz. Pozvánka na druhé straně). Je za námi také jeden rok po loňských volbách Výboru a bude na Vás – členech našeho SDH – zhodnotit práci Výboru pro Sbor. Samozřejmě, že v naší činnosti jsou nedostatky, a proto máte všichni možnost vyjádřit své názory právě na výroční valné hromadě. Proto Vás všechny zvu a těším se na plodnou diskusi.
Dovolte mi rovněž, abych Vám jménem svým i jménem Výboru SDH poděkoval všem za práci a přízeň pro sbor a popřál Vám a Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a to nejlepší vykročení do roku 2011, 132. roku existence hasičského sboru v Čermné!
 
                                                                                                          Jan Růžička, starosta
 
Členské příspěvky 2011                                                                    
 
Na závěr letošního roku budou pověřenými členy Výboru SDH opět vybírány členské příspěvky do Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a sice ve výši 150,- Kč za člena. Někteří již možná příspěvek uhradili, ostatní mají možnost přes členy Výboru či na výroční valné hromadě.
                                                                                                          Výbor SDH
 
Brigády                                                                                                  
 
I v roce 2011 budou pokračovat tradiční brigády každé pondělí od 16 hodin v hasičárně. Je naplánována oprava překážek pro mládež a požární sport, výmalba chodby a sociálního zařízení v hasičárně.
 
 
Co nás čeká začátkem roku 2011                                                   
 
Leden 2011                         školení požární prevence v hasičském domě
 
28. ledna 2011                    námětové cvičení a okrsková schůze v Horní Čermné
 
4. února 2011                      1. valná hromada SDH v roce 2011
 
12. února 2011                    hasičský ples v Dolní Čermné
 
 
 
 


SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍ ČERMNÉ
 
 
 
POZVÁNKA
 
NA
 
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH DOLNÍ ČERMNÁ
 
v sobotu 4. prosince 2010 od 18 hodin v hasičském domě
 
Návrh programu:
1)      Zahájení, program jednání,
2)      Volba pracovních orgánů,
3)      Zpráva starosty SDH o činnosti SDH v roce 2010,
4)      Zpráva velitele SDH o činnosti SDH v roce 2010,
5)      Zpráva o činnosti mládeže v roce 2010,
6)      Zpráva o preventivní činnosti SDH v roce 2010,
7)      Zpráva o hospodaření SDH v roce 2010,
8)      Zpráva kontrolní a revizní komise SDH za rok 2010,
9)      Návrh plánu práce SDH pro rok 2011,
10) Návrh rozpočtu SDH pro rok 2011,
11) Udělení vyznamenání,
12) Různé,
13) Diskuse,
14) Závěr.
 
Na výroční valnou hromadu zvu všechny členy.
 
 
Mgr. Jan Růžička, t.č. starosta SDH
 
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář